2012 © Mirosław Żyznowski
LEX-BUD  
Polskie Centrum Edukacji
ͷ www.pce.com.pl
Siedziba  - Sala wykładowa
Kryteria oceny ofert  w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
Polskie Cetrum Edukacji uruchomiło  nową stronę internetową poświęconą umowom  w budownictwie. Na stronach  UmowywBudownictwie.pl będą prezentowane wzory umów, standardy rozwiazań  prawnych  postanowień wielu  umowów  towarzyszących procesowi budowlanemu oraz ciekawe interpretacje  dotyczące wybranych postanowień ww. umów.
Polityka stosowania plików "cookies"
Standardy wynagrodzeń w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane


Wybrane problemy z oceny ofert  w zamówieniach  na roboty budowlane
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo                   Wyjaśnienia UZP do wybranych zapisów nowelizacji u Pzp z dnia 22 czerwca
2016 r.

Różnice w podejściu do formułowania  przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
Kosztorysowanie robót budowlanych  w Niemczech -wybrane aspekty
Warto przeczytać
Partnerzy  PCE / LEX-BUD z Niemiec
Doświadczenia
firmy Schiller §
Partner w tworzeniu oprogramowania do kosztorysowania na platformie BIM
Cykl procesu budowlanego w
rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
  ROBÓT  BUDOWLANYCH
BIM - PRZEDMIARY - ONLINE
    ( będzie polska wersja )
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
             LEKSYKON CEN
ROBÓT BUDOWLANYCH
KOSZTORYSY - ONLINE
( będzie polska wersja )
  Polskie Centrum Edukacji / Lex-Bud
  współpracuje z niemieckimmi partnera-
  mi nad  stworzeniem  nowoczesnych
  rozwiązań kosztorysowania robót na
  bazie dynamicznych opisów robót DBD
  oraz  cyfrowego modelowania dany
  budowlanych  BIM

Nowelizacja  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.06.16 r. - zakres i specyfika zmian   Prezentacja ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia BIM w Polsce - KPMG Advisory na zlecenie MIBPostanowienia umów w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące podwykonawstwa -