2012 © Mirosław Żyznowski
Siedziba  - Sala wykładowa
Wzorcowe zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego / remontowego
Firma TOP-INVESTOR  aktualnie zarządza  stroną internetową poświęconą umowom  w budownictwie. Na stronach  UmowywBudownictwie.pl są prezentowane wzory umów, standardy rozwiazań  prawnych  postanowień wielu  umowów  towarzyszących procesowi budowlanemu oraz ciekawe interpretacje  dotyczące wybranych postanowień ww. umów.
Polityka stosowania plików "cookies"
Standardy wynagrodzeń w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane






Projekt ustawy Kodes Urbanistyczno - Budowlany
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo                   







Wyjaśnienia UZP do wybranych zapisów nowelizacji u Pzp





Wyjaśnienie UZP
do wymogu żądania
od wykonawców zatrudnienia
pracwoników na umowę o pracę  

Kosztorysowanie robót budowlanych  w Niemczech -wybrane aspekty
Warto przeczytać
Partnerzy  PCE / LEX-BUD z Niemiec
Doświadczenia
firmy Schiller §
Partner w tworzeniu oprogramowania do kosztorysowania na platformie BIM
Cykl procesu budowlanego w
rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
  ROBÓT  BUDOWLANYCH
BIM - PRZEDMIARY - ONLINE
    ( będzie polska wersja )
NOWOCZESNE KOSZTORYSOWANIE
             LEKSYKON CEN
ROBÓT BUDOWLANYCH
KOSZTORYSY - ONLINE
( będzie polska wersja )
  Polskie Centrum Edukacji / Lex-Bud
  współpracuje z niemieckimmi partnera-
  mi nad  stworzeniem  nowoczesnych
  rozwiązań kosztorysowania robót na
  bazie dynamicznych opisów robót DBD
  oraz  cyfrowego modelowania danych
  budowlanych  BIM





Informator Zamówień Publicznych 2/2020    







Prezentacja ekspertyzy w zakresie możliwości wdrożenia BIM w Polsce - KPMG Advisory na zlecenie MIB







Postanowienia umów w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące podwykonawstwa -






Wybrane problemy z oceny ofert  w zamówieniach  na roboty budowlane
Różnice w podejściu do formułowania  przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  











Kryteria oceny ofert  w zamówieniach publicznych na roboty budowlane







Przebieg proces budowlany wg
zaleceń UZP i Izby Projektowania
Budowlanego 







Uregulowania
prawne związane
z budownictwem
energooszczędnym






Normy trwałości poszczególnych elementów budynku wg. Warta







Ministerstwo
Gospodarki
Efektywność energetyczna








Przewodnik archeologiczny dla
inwestorów, inżynierów i wykonawców







Zarządzanie ryzykiem w budownictwie - Biblioteka Menedżerów Budownictwa







Jak zarządzać energią i środowiskiem w obiektach uzyteczności publicznej







Możliwości wykorzystania BIM w systemie zamówień publicznych
Wdrożenie metodologii BIM w Polsce - interpelacja
poselska







Dostosowanie budynków
użytczności publicznej - teoria narzędzia







Różne oblicza powierzchni użytkowej - problemy z podatkiem VAT
www.top-investor.pl