Przepisy istotne dla procesu budowlanego
 
Standardy, normy , opracowania
Ciekawe interpretacje
[wiecej informacji ......]
Artykuły ,Opracowania
Poradnik
Uczestnika Procesu Budowlanego
 
Przepisy istotne dla procesu budowlanego
 
Standardy, normy , opracowania
Ciekawe interpretacje
Odbiór inwestycji budowlanej
Opłacona polisa ubezpieczeniowa jako dokument potwierdzający wiarygodność finansową wykonawcy
Roboty dodatkowe i uzupełniające
Opis przedmiotu zamówienia
Możliwość zawarcia umowy spółki cywilnej przez członków konsorcjum
umowy ramowe na roboty budowlane
roboty zamienne
Należnosci jakie mogą być pokryte z
zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy
dynamiczne metody oceny efektywności inwestycji budowlanych
[wiecej informacji ......]
[wiecej informacji ......]
[wiecej informacji ......]
Cena spekulacyjna a cena rażąco niska
Standardy wynagrodzeń w zamówieniach publicznych
Wady w opisie przedmiotu zamówienia
w zamówieniach na roboty budowlane
Zakres odpowiedzialności projektanta
Struktura sposobu obliczenia ceny
Definicja robót budowlanych w systemie
zamówień publicznych i jej znaczenie w
formułowaniu zamówienia publicznego na roboty budowlane
Proces budowlany prowadzony w rygorach
ustawy Prawo zamówień publicznych
Kosztorysowanie w Niemczech
Specyfika umów o zamówienie publiczne
na roboty budowlane
Efektywność ekonomiczna inwestycji budowlanych - metody efektywności
ekonomicznej
Zamówienia publiczne związane z utrzymaniem obiektów budowlanych
Specyfika inwestycji budowlanych finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa
Rachunek Kosztów cyklu - LCC jak kryterium
wyboru najkorzystniejszej oferty
Wzorcowy przebieg procesu budowlanego -nr 14
Standardy wynagrodzeń w umowach o zamówienie publiczne na  roboty budowlane - nr 10
Ceny spekulacyjne w zamówieniach publicznych na roboty
budowlane - nr 12
Wady prac projketowych i ich wpływ
na rozliczenie robót budowlanych  - nr 19
Kryteria oceny ofert w zamówieniach
publicznych na roboty budowlane- nr 15
Specyfika umów o roboty budowlane realizowane w rygorach ustawy Prawo zamówień publiznych  - nr 17
Kosztorysowanie robót budowlanych realizowanych w rygorach ustawy Prawo zamówień publiznych  - nr 21
Artykuły ,Opracowania
Poradnik
Uczestnika Procesu Budowlanego
[wiecej informacji ......]
[wiecej informacji ......]
Inżynier budownictwa
 
[wiecej informacji ......]
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo