Szkolenia otwarte /zamknięte   -  polecamy Panstwu liczne szkolenia  otwarte w siedziebie  firmy TOP-INVESTOR / PCE  na ul. Żelaznej 41 lokal 6 w przestronnej sali wykładowej. Budynek siedziby  Lex-Bud/ PCE mieści się 5 minut pieszo od Dworca Centralnego. W ramach szkoleń otwartych z zasady jest lunch w restauracji znajdującej w budynku siedziby firmy. Szkolenia otwarte są organizowane także w atrakcyjnych miejscowościach takich jak Zakopane, Jastarnia, Jurata, Krynica Górska, Szczyrk, Międzyzdroje, Wieliczka, Spała, Mielno, Kołobrzeg. Osoby zainteresowane niżej podanymi tematami szkoleń mogą się zwrócić do Polskiego Centrum Edukacji w uzyskania aktulanych informacji na  bieżacych terminów szkoleń.
.
 
Tematy szkoleń - oferowanych przez Polskie Centrum Edukacji /
                             LEX- BUD Centrum Doradztwa Budowlanego
Liczba dni
I.
USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -
 
1
Opis robót budowlanych i jego wady, podstawowe zasady opisu obliczenia
ceny ofertowej , kontrola ceny podczas wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
zasady rozliczenia zamówień publicznych na roboty budowlane udzielanych w
rygorach ustawy
    wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
2
Wybrane problemy związane z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem
zamówień publicznych towarzyszących procesowi budowlanemu w tym robót
realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej
  wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
3
Jak formułować potrzeby budowlane na etapie przedprojektowym i dokonywać
oceny wariantów publicznych projektów budowlanych poprzez rachunek
efektywności oraz wybrać projektanta, aby ograniczyć wady projektowe
     wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski 
1
4
Przyczyny i skutki zmian  i uzupełnienia  opisu przedmiotu zamówienia, w tym
wad projektowych w zamówieniach na roboty budowlane oraz sposób ich
rozliczenia w rygorach ustawy Prawo zamówień Publicznych
wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
5
Podstawy udzielenia zamówień publicznych - ABC
wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
6
Podstawy oceny efektywności projektów publicznych
     wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
7
Przebieg procesu badania i oceny ofert w zamówieniach publicznych
wykładowca: mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
8
Zasady wyliczenia wartosci zamówienia na poszczególnych etapach cyklu
procesu budowlanego
      wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
9
 
2
10
Zasady finansowania i dofinansowania inwestycji z budżetu państwa
(wg przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa)
wykładowcy : mgr Zbigiew Wiernicki  mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
11
Praktyczne problemy związane z tworzeniem umów o roboty budowlane
zawieranych w rygorach  ustawy Prawo zamówień, Orzecznictwo KIO i sądów
powszechnych oraz wyniki kontroli UZP w sprawie  umów o roboty budowlane
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
  12
Skuteczne zarządzanie inwestycją budowlaną realizowaną u rygorach ustawy
Prawo zamówień  publicznych
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
13
ABC udzielania zamówień publicznych dla ubiegających się o kontrakty
publiczne
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
14
Aktualnie niezbędne podstawy udzielenia zamówień publicznych
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
15
Nowości przepisach i interpretacjach Prawa zamówień publicznych
wykonawca: mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
16
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych użyteczności publicznej
prowadzona  w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
17
Niezbędne podstawy realizacji procesu inwestycyjnego z uwagi na rygory
ustawy prawo  zamówień publicznych
wykladowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
2
18
Kosztorysowanie robót budowlanych realizowanych w rygorach przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych od ustalenia budżetu do rozliczenia
końcowego.
wykładowca : mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
II.
USTAWA PRAWO BUDOWLANE
 
8
Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych   niskiego napięcia w
budynkach
      wykładowca : mgr inż. Andrzej Boczkowski 
1
9.
Organizacja i wykonywanie sprawdzeń instalacji elektrycznych niskiego
napięcia.
       wykładowca: mgr inż. Tomasz Karwat
2
10
Zagrożenie wybuchem w obiektach użyteczności publicznej
  wykładowca : mgr inż. Michał Świerżewski
1
11
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych w
  zakresie instalcji wodociągowych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
  wykładowca: mgr inż. Olgierd Romanowski
1
12
Wybrane aspekty wymagań techniczych dla instalacji wentylacji, które
inwestor powinien wiedzieć na etapie przygotowania, zlecenia , realizacji,
odbioru i eksploatacji instalacji wentylacyjno -klimatyzacyjnych 
wykładowca mgr inż. Bogdan Ryniewicz
1
13
Warunki bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót budowlanych z
uwzględnieniem obowiązków i uprawnień poszczególnych uczestników procesu
budowlanego
wykładowca: mgr inż. Anna Wójcik
1
III.
Inne przepisy
14
Ugodowe rozstrzyganie sporów  między inwestorem a wykonawcą
wykładowca: Rafał Golat - radca prawny
1
15
ABC Zarządzania budowalnym przedzięzwięciem inwestycyjnym w rygorach
ustawy Prawo zamówień publicznych
wykładowca: mgr inż.  Mirosław Żyznowski
1
16
Wybrane problemy związane z działaniami inspekcji sanitarnej,inspekcji
  pracy, służb  ppoż. na etapie  realizacji i odbioru robót
dr Grzegorz Dzień , mgr inż. Anna Wójcik ,inż. Barbara Romanowska
1
17
Warianty prowadzenia procesu budowlanego - rodzaje umów o roboty
budowlane i odpowiadające im typy wynagrodzenia”
wykładowca: mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
18
Rozliczenie umów o  roboty budowlane
wykładowca: mgr inż. Mirosław Żyznowski
1
Siedziba  - Sala wykładowa
    Warszawa ul. Żelazna 41
Warsztaty - redagowanie wybranych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane
wykładowca: mgr inż. Mirosław Żyznowski

POLSKIE CENTRUM EDUKACJ
     
    www.pce.com.pl
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
      NASZ PARTNER W SZKOLENIACH
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo